DEKANIN MESAJI

Schopenhauer “ Evrenin duru bilgisine ulaşabilmenin en iyi yolu sanattır” demiştir. Bu bağlamda kültür, toplumların devamı için vazgeçilmez bir unsurdur. İnsanlık bu bilgiye ulaşabilmek için; yaşadığı, hissettiği, gördüğü, duyduğu ve doğanın ona sunduğu imkânları estetize edilmiş formlarla tekrardan tasarlamıştır. Tarihsel süreçte bu tasarımlar toplumların belleği olan kültürü ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda kültür toplumların devamı için önemli bir olgudur.

Günümüzde iletişim ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucu yayılmaktadır. Sanatın tüm alanlarını gelişen teknoloji ve bilgiler ile bütünleştiren toplumlar hem kendi kültürel oluşumlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirmekte hem de diğer toplumlara kültür ihraç etmektedirler. Bu açıdan sanat eğitiminin daha fazla bireylere ulaşması ve modernize edilmesi zorunlu hale gelmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültemiz, tüm bunların ve daha fazlasının bilinci ile 2001 yılında kurulmuştur. Fakültemizde halen; Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik, Heykel, İç Mimarlık, Müzik, Peyzaj Mimarlığı, Resim, Seramik ve Tiyatro bölümlerimiz bulunmaktadır. Giderek gelişen ve büyüyen fakültemiz genç, dinamik, alanında uzman, takım ruhunu benimsemiş, birbiri ile bütünlük ve uyum içinde çalışan akademik ve idari bir kadroya sahiptir. Ayrıca tasarım atölyeleri, bireysel çalışma odaları, ses kayıt stüdyoları, midi labaratuarları, sergi salonları, bilgisayar tasarım sınıfları, ve yeterli alt yapısı ile çağın ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş bir eğitim vermeye devam etmektedir. Fakültemiz ulusal ve uluslararası bağlamda yaptığımız üniversiteler ile işbirliklerinin sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Böylelikle öğrenci değişim programları ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışında eğitim görmekte bilgi, görgü ve deneyim kazanmaktadırlar.

Fakültemizde, disiplinler arası eğitim yaklaşımının yaygınlık kazanması ile birçok yaratıcı ifadenin kendine yer bulduğu günümüzde, kültürel yaratıcılığın önemsendiği ve düşünceye dayalı sanatsal algının güçlendiği bir eğitim şekli benimsenmektedir. Bu öngörü doğrultuda öğrencilerine kendilerini ve yaratıcılıklarını keşfetme, sanatsal ifade biçimlerini geliştirme, gösterme ve araştırma olanağı sağlayan bir program sunulmaktadır. Böylece öğrencilerimizin yaratıcı, estetik duyarlılığa ve güçlü sezgilere sahip, araştırmacı, uygulayıcı, hedefini kendisi belirleyen, çevreye duyarlı, çözüm üreten ve yarınlarından umutlu bireyler olarak mezun olmaları hedeflenmiştir.

Sevgili öğrenci adaylarımız, sizleri sanatın sınırlarının keşfedildiği ve aynı zamanda sürekli olarak bilimsel, kültürel ve entelektüel etkinliklerin düzenlendiği bir ortamda eğitim almaya davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU
İnönü Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

MİSYON

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir fakülte olarak öğrencilerini; Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda; hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; beden zihin, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamaktır. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini uluslar arası ve ulusal düzeyde yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Güzel Sanatlar Fakültesi gerek derslerinin niteliği, gerek diğer fakültelerin programlarında yer alan derslerin bir kısmını karşılaması bakımından üniversitenin genel yapısı içerisinde önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. Fiilen 6 bölümü bulunan Fakültemiz idari personeli, öğretim elemanı ve yardımcı elemanlarla birlikte 47 kişilik bir kadroya sahiptir. Mevcut öğretim elemanlarının sürekli ve üst düzeyde gelişmesini sağlayarak, hem ülkenin bilimsel faaliyetlerde daha ön sıralara gelmesi hem de eğitim öğretimin daha kaliteli ve çağdaş düzeye erişmesi hedeflenmektedir.

TARİHÇE

Fakültemiz, 24 Ekim 2001 tarihinde 2001/3249 no. Bakanlar Kurulu kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kurulmuş, 2010 yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi adını almıştır. 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Resim ve Müzik bölümlerine ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlamıştır.

Müzik bölümü 2004-2005 yılları arasında Müzik Teknolojisi, Müzik Bilimleri, Müzik teorisi ve Kompozisyon bölümlerine öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretime başlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun onayı ile Müzik Bölümünün Kompozisyon Ana sanat Dalı ve Müzik Teorisi Anabilim Dalları’na 2006-2007 yıllarından itibaren öğrenci alınmamaktadır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılları içerisinde Müzikoloji ve Müzik Teknolojisi bölümlerinin İkinci Öğretim programları açılmış ve öğrenci alımı başlamıştır.

Fakültemizde, 2006 yılında Seramik Bölümü, 2007 yılında Geleneksel El Sanatları Bölümü, 2008 yılında Tiyatro Bölümü, 2010 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2011 yılında İç Mimarlık Bölümü, 2012 yılında Heykel Bölümü ve Grafik Bölümü açılmıştır.

Fakültemizde 2004-2005 yılları arasında Prof. Ali Sevgi dekanlık görevini yürütmüş, 2005-2010 yılları arasında Prof. Kadir Karkın, 2010-2014 yılları arasında Prof. Dr. Turan Sağer, 2014-2016 yılları arasında Prof. Dr. Metin Karkın dekanlık görevlerini yürütmüşlerdir. 2016 yılı Eylül ayı itibariyle dekanlık görevini Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu yürütmektedir.

2004-2016 yılları arasında; Sanat Sempozyumu ve Sergisi, 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, 1. Uluslararası Halk Oyunları Sempozyumu, Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu gibi bilimsel faaliyetlerin yanında, Türk Halk Müziği Konserleri, Türk Sanat Müziği Konserleri, Öğrenci Dinletileri, Öğretim Elemanları Konserleri, Âşık Veysel’i Anma Konseri, Arguvan Türkü Günleri, Özgün Baskı Resim Sergileri, Yağlı Boya Resim Sergileri, Öğretim Elemanları Resim Sergileri, Resim ve Seramik Öğrenci Mezuniyet Sergileri gibi sanatsal etkinlikler düzenlenmiştir.

DEKAN
Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu
Müzik Bölümü


Özgeçmiş
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Bülent Yılmaz

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Özgeçmiş
Doç. Dr. Yüksel Göğebakan

Resim Bölümü

Özgeçmiş

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu Dekan
Prof. Dr. Rıfat GüneşÜye
Prof. Dr. Cemal Yurga Üye
Prof. Server Acim Üye
Doç. Dr. Yüksel Göğebakan Üye
Doç. Dr. Bülent Yılmaz Üye
Yrd. Doç. Dr. Serkan Çakır Üye
Yaşar SAKAR Fakülte Sekreteri/RaportörFAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu Dekan
Prof. Dr. Rıfat GüneşÜye
Prof. Dr. Cemal Yurga Üye
Doç. Dr. Bülent Yılmaz
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı
Üye
Doç. Dr. Yüksel Göğebakan
Resim Bölümü Başkanı
Üye
Doç. Dr. Fatih Özdemir
Grafik Tasarım Bölümü Başkanı
Üye
Yrd. Doç. Dr. Serdar Mutlu
Seramik Bölümü Başkanı
Üye
Yrd. Doç. Dr. Sevtap Kanat
Gel. Türk El Snt'ları Bl. Bşk. V.
Üye
Doç. Dr. Bülent Yılmaz
İç Mimarlığı Bölümü Başkanı V.
Üye
Yrd. Doç. Dr. Serkan Çakır Üye
Yaşar SAKAR Fakülte Sekreteri/Raportör

İdari Personel

Yaşar SAKAR

Fakülte Sekreteri 0(422) 377-3155 yasarsakar44@hotmail.com

Selçuk ŞAHİN

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi (422) 377-3156 selcuk.sahin@inonu.edu.tr

Fatma GÖK KEÇELİ

Yazı İşleri (422) 377-3137 fatma.keceli@inonu.edu.tr

Hasan AKSUNGUR

Memur (422) 377-3118 Yazı İşleri

ETKİNLİKLER

DUYURULAR

Dergi

Sanat Ve Tasarım Dergimizin 10. Sayısı İçin Yayınlarınızı Bekliyoruz. İlginize Teşekkür Ederiz.

Tıklayınız
Video

İLETİŞİM

İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye, Tel: +90 422 377 30 00

Harita İçin Tıklayın
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye