AKADEMİK PERSONEL


Tel: 0 422 377 45 81
fatih.ozdemir@inonu.edu.tr

Doç. Dr. Fatih Özdemir

1978 Ankara. 2007-2011 Doktora - Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. 2004-2007 Yüksek Lisans - İnönü Üniversitesi . 2000-2004 Lisans - İnönü Üniversitesi . 1998-2000 Ön Lisans - Fırat Üniversitesi. Grafik Tasarım bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2 kişisel, 20nin üzerinde karma sergiye katılmış, Ulusal ve Uluslararası birçok yayını, çalıştayı ve danışmanlık kurulu üyeliği bulunmaktadır. Güncel özgeçmiş bilgileri için: www.fatihozdemir.com

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 ......
kader.surmeli@inonu.edu.tr

Doç. Dr. Kader Sürmeli

1977 yılında Samsun’da doğdu. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Grafik Tasarım Ana Sanat Dalında Lisans, 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve 2010 yılında da Doktora öğrenimini tamamladı. 2011’de İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atanan sanatçı, 2016’da Doçent ünvanını almıştır. 2013 yılında ABD Güney Carolina Converse College’da Grafik Tasarım dersleri yürütmek, inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere görevlendirilmiş, ulusal ve uluslararası birçok yarışmalı sergi, karma sergi, bienal, proje, sempozyum ve sanat fuarında katılımcı ve düzenleme kurulu üyesi olarak yer almıştır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 ... .. ..
sevtap.kanat@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sevtap Kanat

1973 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1992 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği programında üniversite eğitimine başladı. 2006 yılında aynı üniversitenin Yüksek Lisans Programına başladı 2008 yılında başarı ile mezun oldu. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri-Resim İş Öğretmenliği bölümünde Doktora programına başladı. 2013 yılında doktorayı bitirdi. Yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergiye katıldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlandı. Yurt dışında AB projelerinde görev aldı. Şu anda İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Akademik Çalışmalar

Harita İçin Tıklayın
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye