AKADEMİK PERSONEL


Tel: 0 422 377 31 11
hasan.arapgirlioglu@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu

971 yılında Kahramanmaraş’ ta doğdu. Küçük yaşta müzikle tanıştı. İlköğretim ve ortaöğretim yıllarında çeşitli müzik grupları içerisinde yer aldı. 1990 yılında İnönü Üniversitesi Müzik bölümünü kazanarak 1994 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans programını birincilikle kazandı. 1997 yılında yüksek lisansını, 2002 yılında müzik eğitimi doktorasını tamamladı. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2012 yılında Profesör ünvanı aldı.T.S.K. Armoni Mızıkası Moral Ekibinde bulundu. Başkent Oda Orkestrası, Gazi Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası, İnönü Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası gibi topluluklarda viyolonsel icracısı olarak görev aldı. 2010 yılında A.B.D. Beşeri Bilimler Akademisi (U.S.National Endovement for Humanities - NEH) blues tarihi ve kültürü, aynı yıl Uluslar arası N.A.T.O. müzikterapi çalıştayında uzman davetli araştırmacı ve eğitimcisi olarak yer aldı. Kayıt teknolojileri alanında çalışmalar yaptı. Cihat Aşkın, Sweden Tango Orchestra, Kerem Görsev Jazz Trio, Yıldız İbrahimova-Grup Markanja. Suna Kan- Cana Gürmen, Marmara Trio, Anadolu Ünv. Senfoni Orkestrası, Holger Mantey stüdyo ve canlı performans kayıtlarını aldı. 2011 yılında Massachusetts Üniversitesi’nde ensemble kayıt teknikleri alanında ders verdi. A.B.D.-New York, Boston, New Jersey, Memphis, Avusturya-Lins’te konserler verdi. Doğusundan batısına, köy ve kasabalarından metropol kentlerine kadar yurdumuzun bilimsel ve sanatsal kalkınmasında, sanatçı-müzik eğitimcisi-akademisyen kimliğiyle emek veren Arapgirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 26
metin.karkin@inonu.edu.tr

Prof. Dr. A. Metin Karkın

.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 31 33
banu.donmez@inonu.edu.tr

Doç. Dr. Banu Mustan Dönmez

1976 yılında doğdu. Ortaokul ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, 1993 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümünde bir yıl eğitim aldı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’ne girerek, 1999 yılında bu bölümde lisans öğrenimini tamamladı. 2008 yılında, mastır ve doktora eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2009 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde Öğretim Görevlisi Dr. olarak göreve başladı. Aynı kurumda 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent oldu. Halen aynı kurumda öğretim üyesi ve müzikoloji ABD başkanı olarak görevini devam ettirmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 31 75
murat.bulgan@inonu.edu.t

Doç. Dr. Murat Bulgan

1974 Almanya’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 2000-2001 yılında Almanya Köln Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Müzikbilimleri Enstitüsü, Müzik Etnolojisi kürsüsünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönemde, Köln Üniversitesi Rektörü tarafından doktora bursu kazandı. Yine Köln Üniversitesinde Aşık Veysel üzerine doktora tezi yazdı. Dünyada ilk kez Almanca dilinde ve bir Alman Üniversitesinde Aşık Veysel üzerine yayınlanmış doktora tezi 2011 yılında Almanya’da ‘Aşık Veysel (1894-1974) Leben, Werk und Wirkung eines türkischen Volksängers’ olarak yayınlandı. Bulgan’nın ikinci eseri, 2011 yılında Alevilik üzerine olmuştur (Die Aleviten, Musik und Ritus bei den Aleviten in der Türkei. Grin Verlag. München). Son çalışması, “Müzik Etnolojisi” Almancadan Türkçeye çeviri olmuştur. Bu çalışma ise Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından 2016 yılında yayınlanmıştır. 2007 yılından itibaren Malatya İnönü Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2013 yılından itibaren Doçent unvanını almıştır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 28
derya.karaburun@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Derya Doğan Karaburun

1984 yılında Malatya’da doğdu. 2004 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı sınavına girerek burada okumaya hak kazandı. 2008 yılında Müzikoloji Anabilim Dalı 1. si olarak mezun oldu. 2009 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Ana bilim Dalı, Müzik Bilimleri ve Teknolojisi yüksek lisans programı kazandı. 2010 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde, Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Ana bilim Dalı, Müzik Bilimleri ve Teknolojisi doktora programında okumaya hak kazandı. 2016 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor unvanını aldı ve halen bu bölümde görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 32
serkan.cakir@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serkan Çakır

24.10.1972 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra 1990 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde öğrenimine başlayarak 1994 yılında aynı okuldan mezun oldu. Iğdır ili Tuzluca ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalında Doktora Eğitimine başladı. 2013 Yılında Doktora eğitimini tamamladı. 2014 Yılında Yrd. Doç. Dr. Olarak atandı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde Bireysel Çalgı Eğitimi (Gitar), Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ve Lisansüstü programda Sanat ve Toplum derslerini yürütmektedir. Halen bu kurumda çalışmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 41
ozan.eroy@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ozan Eroy

1984 yılında Tekirdağ'da doğdu. İlk ve orta dereceli okulu burada tamamladı. Lise öğrenimini Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2003 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Bölümüne girerek 2007 yılında bu programdan mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini 2009 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Bölümünde bitirdi. Prof. Dr. Turan Sağer’in danışmanlığında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Programında başladığı Doktora Eğitimini 2014 yılında tamamlayan Eroy 2013 yılından beri aynı üniversitedeki akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. Piyano, Düzenleme Teknikleri derlerini yürütmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 25
onur.zahal@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Onur Zahal

1985 tarihinde Hatay’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladıktan sonra, 2003 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı’nda öğrenimine başlayarak 2007 yılında mezun oldu. 2007-2010 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Yazıhan Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yaptı. 2010 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Akabinde, 2010-2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı’nda aynı unvan ile görevine devam etti. 2014 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2015 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde yardımcı doçent kadrosuna atandıktan bir yıl sonra, 2016 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’ne aynı unvan ile atandı. Halen bu kurumda çalışmalarına devam etmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 ..
ulku.akkus@inonu.edu.tr

Öğr. Grv. Ülkü AKKUŞ

1972 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu’nun çeşitli illerinde tamamladıktan sonra 1989 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılmış olan Müzik Eğitimi Bölümünde aynı yıl lisans öğrenimine başladı. Aldığı bölüm derslerinin yanında aynı zamanda bölümün kurucusu da olan Kadir Karkın ile keman eğitimine başlamış, beraberinde çok değerli keman eğitimcisi İbrahim Güleç’le çalışmıştır. 1993 yılında bölümün ilk mezunlarındandır. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Anasanat Dalında lisansüstü eğitimini tamamladı. Bu süre içerisinde Necati Gedikli, Önder Kütahyalı, Memduh Özdemir, Tahsin Kılıç, Mahmut Sarı, İhsan Turgut, İbrahim Armağan ve Kadir Karkın da dahil olmak üzere birbirinden değerli hocalarla çalışma şansı yakaladı. Yedi yıl Anadolu’da Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde müziğin ses dünyasından insanın iç dünyasına uzanan yolda öğretmeyi öğrenmeye başladığı pedagojik yolculuğunu 2002 yılından bu yana “her bir öğrencim bireysel öğretim modelimdir” düşüncesinden hareketle yükseköğretimde devam ettirmektedir. Keman eğitimciliğinin yanı sıra çocuk orkestrası çalışmaları, müzik terapi çalışmaları yürüttüğü çalışmaları arasındadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak 2006 yılında yayınlanmış olan ilköğretim okulları için (3 - 8) sınıfları kapsayan müzik ders kitapları bulunmaktadır. Halen İnönü üniversitesi güzel sanatlar ve tasarım fakültesi müzik bölümünde lisans düzeyinde keman derslerine girmekte ve aynı zamanda somut olmayan kültürel miras kapsamında müzik ve kültür ilişkileri üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 99
fatih.avcu@inonu.edu.tr

Okt. Dr. Fatih Mehmet Avcu

1979 yılında Malatya’da doğmuştur. 2001 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim fakültesinden, 2001 yılında İnönü Üniversitesi Enformatik Bölümünde Okutman olarak göreve başlamıştır. 2005 yılında Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını ve 2012 yılında İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını 2016 yılında University of Virginia' da tamamladı. Halen Güzel Sanatla ve Tasarım Fakültesinde Okt. Dr. Olarak görevine devam etmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 31 35
mehmet.sen@inonu.edu.tr

Okutman Mehmet Emin Şen

1974 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1993 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde öğrenimine başlayarak 2001 yılında mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda müzik öğretmeni olarak görev yaptı. 2004 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve aynı yıl İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Anabilim Dalı'nda okutman olarak göreve başladı. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalında Doktora Eğitimine başladı. Halen bu kurumda çalışmakta olup Bireysel Çalgı Eğitimi (Viyolonsel) derslerini yürütmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 31 91
orcunyds2014@gmail.com

Okutman Şakir Orçun Akgün

1981 yılında İskenderun da doğdu. 1999 yılında Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını kazandı. Burada Ses Eğitimi ve Kanun sazı eğitimi aldı. 2006 yılında İnönü üniversitesi’ ndeki görevine başladı. Burada birçok konserde koro şefliği ve solistlik yaptı. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğunda hem sanat yönetmeni hem de müzik yönetmeni olarak görev aldı. Bu toplulukla yurtiçinde birçok turneye katıldı. 2014 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ nin düzenlemiş olduğu Üniversitelerarası Tiyatro Yarışması’ nda “En İyi Müzik Düzenleme” ödülünü aldı. TRT’ nin düzenlemiş olduğu programlara konuk sanatçı olarak katıldı. 2016 yılında kişisel bir solo albüm çalışması yaptı. Halen İnönü Üniversitesi’ ndeki görevine devam etmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 31 34
zkilincer1905@gmail.com

Okutman Zafer Kılınçer

1971 yılında Niğde’de doğdu. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü sınavına girerek burada okumaya hak kazandı. Prof. Kadir Karkın’dan solfej ve armoni dersleri, Prof. Cemal Yurga’dan Müzik tarihi, Öğretim Görevlisi Necati Gülhan’dan piyano dersleri alarak 1995 yılında mezun oldu. Yine aynı yıl Bolu Mengen Lisesi müzik öğretmenliğine atanmıştır. 1996 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünün açmış olduğu sınavda okutman olarak göreve başlamıştır.2009 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı, Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programını kazanarak bu programda okumaya hak kazanmıştır. 2012 yılında Yüksek Lisans Programını tamamlayıp 2013 yılında Azerbaycan da Üzeyir Hacıbeyli Adına Bakü Müzik Akademisinde Doktora Programına başlamıştır. Halen Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik bölümü Müzikoloji Ana Sanat dalında Öğretim Elemanı olarak çalışmaya devam etmektedir. Piyano derslerini yürütmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 51
mehmetkurtulus@yandex.com

Arş. Grv. Mehmet Kurluluş

1986 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Lise yıllarında farklı amatör gruplarda davul çalarak müzik hayatına başladı. Kendi arkadaşları ile kurduğu trio ile 2008 yılında Anadolu Üniversitesi 6. Amatör Caz Müzisyenleri Festivalinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Caz sahnesi ve Uludağ Üniversitesi Bahar Şenliklerinde konserlere çıktı. Yine bu yıllarda “Enderin” isimli grup ile Sony’nin organize ettiği Türkiye geneli üniversiteler arası müzik yarışmasının Türkiye finaline yükseldi. Bülent Akbay ve Hakan Açıkalın gibi ünlü davulcular ile çalışma imkanı yakaladı. 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi Anabilim dalını kazandı. 2 yıl burada öğrenim gördükten sonra, 2010 yılında değişim programı ile Instituto Politécnico de Castelo Branco Escola Superior de Artes Aplicadas “Música Electrónica e Produção Musical” bölümünde elektronik müzik üzerine çalışmalar yaptı. 2012 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. 2014 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bilim Dalında doktora öğrenimine başladı. 2015 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesiyılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Teknolojisi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Mesleki olarak “Elektronik Müzik Tarihi” ve “Ses Kayıt ve Miks Teknikleri” alanlarına yoğunlaşan Kurtuluş, akademik çalışmalarında bu alanlarda devam etmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 90
selin.oyan@inonu.edu.tr

Arş. Grv. Selin Oyan

1 Ocak 1990 yılında Mersin’de doğdu. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Keman Bölümü’nü başlayarak Flüt Bölümünden mezun oldu. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nde Yüksek Lisansını bitirdi. Aynı yıl bulunduğu okulda Flüt, Müzikal Formasyon (Solfej), Bale Solfeji, Armoni, Form Bilgisi, Enstrüman Bilgisi ve Kontrpuan dersleri vermeye başladı. 2014 İnönü Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü’nde Doktora programını başladı. Yine aynı yılın Haziran ayında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Halen İnönü Üniversitesi’ndeki görevini sürdürmekte ve Doktora eğitimine devam etmektedir.

Akademik Çalışmalar

Harita İçin Tıklayın
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye