AKADEMİK PERSONEL


Tel: 0 422 377 31 59
bulent.yilmaz@inonu.edu.tr

Doç. Dr. Bülent YILMAZ

1972 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı; Malatya Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1991 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne girdi; 1995 yılında bölümünden mezun oldu. 1996 tarihinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak Peyzaj Yüksek Mimarı ünvanını aldı; Şubat 1998’de ise Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı; Yüksek Öğretim Kanunu’nun 35. maddesi gereğince Ekim 1999 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne naklen atandı. Ekim 2001 döneminde doktora tezini sonuçlandırarak Doktor ünvanı aldı. Aralık 2001’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra Kasım 2007’de İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne geçerek Peyzaj Mimarlığı Bölümü kurucu başkanı ve Rektör Çevre Düzenleme Danışmanı olarak görev yaptı. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı görevlerine halen devam etmektedir. Alanında birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması bulunan Bülent Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 31 98
furuzan.aslan@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fürüzan ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Fürüzan ÇELİK ASLAN, Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamlamış, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü'nden mezun olmuştur. 2007 yılında “Toplu Konut Yerleşimlerinde Peyzaj Tasarımı ve Yönetimi Sorunlarının Çözümünün, Ankara Koru-Yön Örneğinde İrdelenmesi” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 2010 yılında ise “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Dış Mekan Tasarımında Çocukların Beklentilerinin Belirlenmesi” başlıklı doktora teziyle yine Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Ocak 2011’den itibaren İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 31 69
atilla.atik@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Atilla ATİK

1976 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilde tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini sırasıyla 1999 ve 2004 yıllarında Bülent Ecevit Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde, Doktora öğrenimini ise 2008 yılında yine aynı üniversitenin Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 2002-2013 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde mühendis ve Orman İşletme Şefliği görevlerini yürüttü. Halen 2013 yılında atandığı İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor ünvanı ile görev yapmaktadır. Ekoloji, Peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği, vermikompost gübreler, bitki büyüme düzenleyicileri konularında ulusal ve uluslar arası 29 makale, 22 sözlü bildiri, 9 kitap bölümü ile 1 adet ulusal Patent ortaklığı bulunmaktadır. Ayrıca 6 araştırma projesinde yürütücü/araştırmacı olarak görev almış ve 2013-2016 yılları arası “İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi” Editörlüğü görevlerini yürütmüştür.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 97
aysun.tuna@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Aysun Tuna

1981 yılında Bolu’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bolu’da tamamladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Universitaet für Bodenkultur Wien Department für Landschafts Architektur und Plannung (Peyzaj Mimarlığı ve Planlama Bölümü)’ de yüksek lisansını, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde doktorasını tamamladı. 2010-2015 yılları arasında Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde uzman olarak çalıştı. 2015 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen aynı bölümde görev yapmakta olup, evli ve bir çocuk annesidir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 18
oguz.ates@inonu.edu.tr

Arş. Grv. Oğuz ATEŞ

1981 yılında Kırklareli’nde doğdu. 2008 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun oldu. 2 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 2010 yılında girdiği Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalını 2012 yılında tamamladı. 2013 yılında başladığı Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı doktora öğrenimine halen devam etmektedir. 2010 yılından beri İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 96
duygu.dogan@inonu.edu.tr

Arş. Grv. Duygu DOĞAN

2009 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda başladığı lisansüstü eğitimini 2013 yılında tamamladı. 2013 yılında Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimi devam etmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0422 377 31 22
serhat.cengiz@inonu.edu.tr

Arş. Grv. Serhat CENGİZ

1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde lisans öğrenimine başladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2013 yılında eğitimini tamamladı. 2013 yılında ikinci yüksek lisans eğitimine Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim dalında başladı ve 2015 yılında tamamladı. 2014 yılında yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalında Doktora ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Antropoloji bölümünde lisans öğrenimine başladı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi e sertifika programındab Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama uzmanlığı, ESRI firmasından, ENVI yazılımı, Geo istatistik, Spatial Analyst uzmanlığı sertifikalarını almıştır.2011-2013 yılları arasında Tübitak tarafından desteklenen ve Ankara Üniversitesinde yürütülen, 110Y270 numaralı 1001 araştırma projesinde proje asistanı olarak görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında yine Tübitak tarafından desteklenen ve Bartın Üniversitesinde yürütülen, 113O543 numaralı 3501 araştırma projesinde proje asistanı olarak görev yaptı. 2011-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı- Bilimsel Araştırma Projeleri gibi pek çok araşırma projesinde araştırmacı olarak görev yaptı. Güncel çalışma konuları, kent ekosistemi, kentsel büyüme dinamikleri, görüntü işleme, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları, stokasik modelleme ve simülasyon çalışmalarıdır. Özel ilgi alanları, fotoğraf çekmek ve go oynamakır.

Akademik Çalışmalar

Harita İçin Tıklayın
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye