AKADEMİK PERSONEL


Tel: 0 422 ... ....
yuksel.gogebakan@inonu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası

Doç. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN

1971 Darende’de doğdu. 1993 yılında İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği Programından mezun oldu. 1995 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Programında Okutman olarak göreve başladı. 1999 yılında İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Malatya ve Çevresi Geleneksel Konut Mimarisinin Plastik Açıdan Çözümlenmesi” adlı yüksek lisans tezini verdi. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler Derslerinin İlişkilendirilmesinin Kültür Varlıklarını Tanıma ve Sahip Çıkma ile İlgili Kazanımların Gerçekleşmesi ve Öğrencilerin Tutumları Üzerinde Etkileri” adlı doktora tezini verdi. 2010 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’ne Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 45 55
zakir.azizov@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Zakir AZİZOV

1957 Kırgızistan’da dogdu. 1985 - 1998 Kırgızistan Devlet Sanatçılar Birliği Üyesi, Heykeltıraş Prof. Zakir Azizov’un eserleri pek çok sergilerde çeşitli komisyonlar tarafından yüksek değer almıştır, yapmış olduğu heykeller tüm dünyanın çeşitli Devlet ve Özel galerileri tarafından alınmıştır. (Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan,Türkmenistan,Özbekistan,Tıva, Rusya, Almanya, İtalya,Belçika ,Amerika, Hollanda, Avustralya.Bulgaristan,Polonya, Macaristan,Çekoslovakya) SSCB Güzel Sanatlar Akademisinde başarılı çalışmalar yapmıştır.SSCB Akademisi Vitse Presidenti Heykeltıraş Prof.L.E. Kerbel tarafından takdir belgesi verilmiştir. 1998 yılında İnönü Üniversitesinde Göreve başladı. 2010 yılında İnönü üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödül verilmiştir. 2012 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Fakültesine Prof. olarak atandı. Halen İnönü Üniversitesinde görevini sürdürmektedir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 ... ....
mesut.yasar@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Mesut YAŞAR

1962 yılında Malatya’da doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Aynı Bölümde Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında “Ekspresyon Olarak Kahve Falından Plastik Dile” konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamlayarak aynı Bölümde Sanatta Yeterlik öğrenimine başladı. 2003 yılında “Kullanım Nesneleri Üzerinde Resimsel Yorumlamalar” konulu Sanatta Yeterlik tez çalışmasını tamamladı. Aynı yıl Öğretim Görevliliğine atandı. 2006 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen aynı Fakültede Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 ... ....
necmi.karkin@inonu.edu.tr

Öğr. Grv. Necmi Karkın

1975’te Adana’da doğdu. Damar, Artist, CeySanat, Rh+artmagazin, Adam sanat ve Türkiye’de Sanat, Sanat Dünyamız, Hürriyet Gösteri, İnönü Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü, MKU Sosyal bilimler enstitüsü dergilerinde ve Lebriz, Artfulliving, sanat burada ve gaiadergi com sitelerinde Sanat ve Estetik kuramları üzerine yazıları bulunmaktadır. Kitap çalışmaları; Külden Yukarı(Şiir–2000), Çukurova’nın Bir Yüzü Öteki Yüzü İssos(Araştırma‐İnceleme 2001), İstencin Ay Düşlemi(Şiir–2002), Sanatta Anamnesis Sarsıntıları Deki yay(nları2009) “Estetiğin Çağdaş Retorikleri” Ekin yayınları 2015 yayınlanmıştır. Selcuk Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesin de 18 Aralık 2015 te “Estetiğin Çağdaş Retorikleri” konusunda konferans vermiştir. Ulusal ve Uluslar arası sempozyum ve sergilerde yürütme görevi ve katılımcı olmuştur. Cernmodern sanatlar merkezinde “Aralıksız Duyumsama” sergi küratörlüğü yapmıştır. Halen İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi ve Geleneksel Sanatlar araştırma merkezi müdürlüğü yapmaktadır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 ... ....
sule.sayan@inonu.edu.tr

Arş. Grv. Şule SAYAN

1988 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, liseyi ise Kırıkkale Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde tamamladı. 2006 yılında Mezun olduğu KAGSL Türkiye’deki tüm AGSL arasında en yüksek ortaöğretim puanını alarak mezun oldu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Resim-İş Öğretmenliği programının yetenek sınavına girerek asil birincilikle kazanıp burada okumaya hak kazandı. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği ve GESAM üyesi olan Erkan Geniş Atölyesinde staj eğitimini tamamlayarak, Prof Dr. Atilla İlkyaz’ın atölyesinden 2010 yılında lisans onur derecesiyle mezun oldu. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimine başladı ancak tez döneminde kaydını sildirdi ve 2013 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat dalından 2015 yüksek lisans derecesini aldı. 2014 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2015’de girdiği Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalında Doktora programına halen devam etmekte. Prof Dr. Alaybey Karağlu, Prof. Mehmet Yılmaz, Prof. Tansel Tükdoğan, Prof Dr. Canan Deliduman gibi değerli akademisyenlerden dersler aldı. Çalışmalarına Malatya ve Ankara’da devam etmekte.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 ......
serife.sen@inonu.edu.tr

Arş. Grv. Şerife ŞEN

1986 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa’da tamamladı.2004 yılında Nilüfer Fatih Lisesi(Y.D.A.L)’nden mezun oldu.2009 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği’nden mezun oldu. 2014 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı aynı zamanda Arş. Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Yurtiçinde birçok karma sergiye katılmıştır.

Akademik Çalışmalar

Harita İçin Tıklayın
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye