AKADEMİK PERSONEL


Tel: 0 422 377 45 22
serdar.mutlu@inonu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Serdar Mutlu

Sanatçı Anadolu Üniversitesi Kütahya MYO Seramik Bölümünü(1986), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam ASD(1990), H. Ü. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası(1990), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam ASD’nda Yüksek Lisans(1994)ve Sanatta Yeterlilik(1998)yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Birimi Seramik Atölye kurucu Öğretim Görevlisi(1990-91), İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Okutmanı ve Müdürlüğü(1991-2012), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı kurucu öğretim üyeliği (2000-2011), İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümü Başkanlığı’nda(2006-2017) Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans derslerine girmekte olup, tez danışmanlıkları ve proje yürütücülüğü yapmaktadır. Çeşitli ödüllere sahip olan sanatçı, 60 karma sergiye katılımı ve 4 kişisel sergisi bulunmaktadır. Yurt içi ve dışı kamu ve özel kolleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 14 araştırma projesi, özgün ve yenilikçi seramik bünye-sır reçete araştırmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararsı dergi, sempozyum ve kongrelerde yayınlara sahiptir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 45 76
pinar.bicici@inonu.edu.tr

Öğr. Grv. Pınar Biçici Çetinkaya

1983 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatyada tamamlandı. 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladı. Doktora Eğitimine de Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde devam etmektedir. 2006 Aralık ayından itibaren İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümünde görev yapmaktadır.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 45 11
fazil.ercan@inonu.edu.tr

Öğr. Grv. Fazıl Ercan

Elazığ, Ağın'da doğdu.İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlilik/Doktora Programına Devam Etmektedir. 4 kişisel sergisi, alanıyla ilgili 60’ın üzerinde ulusal ve uluslar arası alanda sergi katılımı, Üniversite destekli Araştırma Projeleri, Arkeolojik Kazı Ekibi üyeliği, çok sayıda iç mekân ve dış mekân proje uygulamaları, Ulusal- Uluslararası bildirileri ve makaleleri bulunan sanatçının yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda çok sayıda eseri yer almaktadır. Sanatçı Anadolu Arkeolojisi, Mitolojisi ve Etnoğrafik materyallerinin sanatsal yorumlamaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası Kervansaray Buluşması Sanat Organizasyonunun Danışmanlığını Yürüten Sanatçı UNESCO (A.I.A.P) Uluslararası Plastik Sanatlar Komitesi(UPSD) ve Türk Seramik Derneği üyesidir.

Akademik Çalışmalar


Tel: 0 422 377 45 37
soner.sanli@inonu.edu.tr

Arş. Grv. Soner ŞANLI

1981 yılında Malatya’da doğdu. 2011 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümünden mezun oldu. 2014 İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılından Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde doktoraya başladı. 2013 yılından İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve halen aynı görevine devam etmektedir.

Akademik Çalışmalar

Harita İçin Tıklayın
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye